RISKUTBILDNING

YKB utbildning

YKB FORTBILDNING PERSONTRANSPORTER
Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.
Därför infördes, 1 januari 2008, en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket, dvs. Yrkesförarkompetens.

Krav på yrkeskompetensbevis
Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av ”hävdvunnen rätt” ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning. Kursen består av 5 delar där man går igenom allt som kan tänkas uppstå vid körningen. Vi håller oss uppdaterade på nya regler och direktiv för att säkerställa en utbildning i världsklass!

 

YKB Fortbildning Persontransporter 35 h – läs delkurs 1 till 5 i ett svep
Hos City Trafikskola i Kalmar kan du gå din YKB Fortbildning för persontransport som en sammanhållen vecka på totalt 35 timmar. Detta är ett snabbt och effektivt sätt att förnya ditt yrkeskompetensbevis. Om du behöver komplettera med något eller några av delkurserna går det bra att anmäla sig för en enstaka dag.

  • YKB Delkurs 1 – Bränsleoptimering
  • YKB Delkurs 2 – Persontransporter
  • YKB Delkurs 3 – Lagar och regler
  • YKB Delkurs 4 – Kost och hälsa
  • YKB Delkurs 5 – Trafiksäkerhet

 

 

Rapportering till Transportstyrelsen YKB 35h Fortbildning  Persontransporter

För varje delmoment man genomfört utfärdas ett intyg. När du går hela din YKB-fortbildning hos City Trafikskola i Kalmar rapporterar vi dig till Transportstyrelsen när du är klar med alla fem delkurser.

Om du gått YKB fortbildning hos annan utbildare är detta viktigt att tänka på för dig: Senast i samband med att du går sista delkursen behöver du ha skickat in ev. intyg om du har gått YKB-kurs hos annan utbildare än City Trafikskola i Kalmar.

Skicka externa intyg till: CityTrafikskola-Kalmar@outlook.com

Intyg från annan utbildare än City Trafikskola i Kalmar måste inkomma till oss före kursstart då sent inkomna intyg kan göra att du inte blir godkänd och måste göra om en av tidigare kurser. Detta beror på att vi som utbildare omgående måste rapportera in komplett fortbildning till Transportstyrelsen efter att sista delkursen är genomförd.

Mer information
Fullständig information om kraven på kompetensbevis för yrkesförare finns i Lagen (2007:1157) och Förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.
Länkar till dessa och övrig information finns på www.yrkestrafiken.se

 

Hittar ni inget datum som passar ?

Om ni är en grupp eller minst 3-personer som behöver gå YKB fortbildning kan vi ordna ett eget kursdatum med just den kursen ni behöver.

Kontakta oss för bokning  073 785 44 05

Nästa tillfälle:
YKB 35h Fortbildning i Kalmar Persontransporter

Utbildningstillfällen i Kalmar

Delkurs 1

 

Delkurs 2

 

Delkurs 3

 

Delkurs 4

 

Delkurs 5

 

Vill du boka YKB 35h Fortbildning ? 

Kontakta oss, så hjälper vi dig att boka in!